Udruženje ljubitelja Bluza i Roka VOX EXPERIENCE-GLAS ISKUSTVA Užice, Srbija

IN WIRES Blues&Rock festivali  

vox.experience@gmail.com

Udruženje ljubitelja Bluza i Roka VOX EXPERIENCE - GLAS ISKUSTVA osnovano je 31. 5. 2002. godine u Užicu. Do sada je VOX EXPERIENCE organizovao četrnaest blues i rock festivala IN WIRES i više nastupa naših i stranih blues i rock grupa i izvođača.

Udruženje ljubitelja Bluza i Roka VOX EXPERIENCE - GLAS ISKUSTVA Užice

Udruženje VOX EXPERIENCE - GLAS ISKUSTVAje neprofitabilna organizacija čiji su ciljevi zadaci sledeći:

  • - promocija i prezentacija stvaralačkog opusa članova Udruženja
  • - popularizacija bluz i rok stvaralaštva u javnosti
  • - podsticanje i koordinacija aktivnosti na ostvarivanju razvoja bluz i rok stvaralaštva
  • - razvoj oblasti srodnih bluz i rok stvaralaštvu i vezanih za bluz i rok stvaralaštvo
  • - međusobno povezivanje bluz i rok stvaralaca
  • - povezivanje bluz i rok stvaralaca sa privredom, kulturnim institucijama i medijima
  • - organizacija stručnog rada na edukaciji bluz i rok stvaralaca
  • - zastupanje profesionalno-statusnih interesa svojih članova
  • - saradnja sa drugim udruženjima iz srodnih oblasti
  • - saradnja sa inostranim, evropskim i svetskim asocijacijama iz oblasti bluz i rok stvaralaštva, kulture i umetnosti.


Udruženje godišnje organizuje više manjuh događaja, a najveća manifestacija koja organizuje jedom godišnje je Međunarodni Blues & Rock festival IN WIRES. Festival traje dva dana gde se pored muzičkog dela programa priređuju i drugi sadržaji vezani za bluz i rok kulturu kao što su izložbe slika, muzičke radionice (workshops), izložbe fotografija, promocije knjiga, tribine, promocije cd i dvd izdanja, performansi i dr.

O trenutnim aktivnostima Udruženja možete se informisati u okviru ovog sajta.
Članovi Udruženja su fizička lica (građani) i pravna lica koja potpišu pristupnicu Udruženju i prihvate statut i programske aktivnosti Udruženja.